ร่วมธุรกิจกับเรา

ร่วมธุรกิจกับเรา

                เราคือบริษัทคนไทย หัวใจเกาหลีที่ใช้ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และความน่าเชื่อถือในการทำงาน เรามีบริษัทแม่ที่เกาหลีซึ่งเปิดมานานกว่า 20ปี เป็นเครื่องประกันคุณภาพในการทำงาน ด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่องาน ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหัวใจสูงสุดของการทำงาน ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด นั่นคืออุดมคติที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเรา

กลยุทธ์ทางการค้า

          ด้วยการเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้าทำให้เราเข้าใจว่าไม่มีทางที่กลยุทธ์ทางการค้าเพียงอย่างเดียวจะตอบโจทย์ของทุกบริษัทได้  และด้วยปรัชญาการทำงานแบบ ทุกอย่างเป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงมีหลายตัวเลือกให้ลูกค้าตัวสินใจในการร่วมธุรกิจกับเราและทางเกาหลี

 1. สนใจมีธุรกิจของตัวเองภายในแบรนด์ของตัวเอง
 2. สนใจนำเข้าในฐานะผู้จัดจำหน่ายในไทย
 3. ต้องการร่วมมือในลักษณะ joint venture
 4. ต้องการแค่เราเป็นที่ปรึกษาให้การทำธุรกิจกับคนเกาหลี

          หรือแม้แต่คุณมีบริษัทที่สนใจอยู่แล้ว เราก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในการติดต่อสื่อสารให้กับคุณได้ และอีกหลายหลายความเป็นไปได้ทางการค้าที่ทางมาย เบทเทอร์ ไลฟ์ สามารถจัดหาให้คุณได้

ประเภทธุรกิจการค้าที่ครอบคลุม

          มาย เบทเทอร์ ไลฟ์ มีหลากหลายธุรกิจการค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าได้ว่าสนใจในธุรกิจตัวไหน

 1. Cosmetic eg. Skincare, hair and nail
 2. Food&Beverage
 3. New & Second hand machines
 4. Special purposes of cars
 5. Fabric&apparel
 6. Car tire protection
 7. Hygiene Products eg. Masks, wet tissues
 8. Home decoration
 9. Medical Equipment
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์